Hoeveel parkeerkaarten kunnen wij maximaal bestellen?

Antwoord:

U kunt 1 parkeerkaart per 2 personen bestellen. Dus b.v. bij een schip van 100 personen zijn dat maximaal 50 parkeerkaarten.